Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #1011

MaVČR klubů, Ne 6.10. 2024 (TZL)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 1011
Kolo VŘ 2024 - 1. kolo
Druh závodu Mistrovství a veteraniáda ČR klubů
Termín Ne 6.10. 2024
Pořadatel SKOB Zlín (TZL)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu https://mapy.cz/s/cohedobara
Popis terénu Rovinatý terén s vláčnými písečnými dunami a typickým reliéfem kroutivých vrstevnic pro Bzeneckou doubravu, "Moravskou saharu". Vyšší hustota komunikací, lokální síť průseků. Les především borový, k centru závodu více přechází v rozmanitě smíšený (dub, buk, javor, bříza, akát, smrk,…) Dobře průběžný, bez sezónního podrostu. V části prostoru nepravidelně rozmanitá vegetace, výskyt náletového listnatého spodního patra, především v okolí centra větší souvislé náletové plochy a omezená viditelnost. Výskyt detailních prvků – jam a jámovišť, potěžebních hrázek, kupek, lokálních bažinek a vodotečí. Minimální výskyt oplocenek.

Mapa prostoru