Nejste přihlášen | Přihlásit se

Podmínky VŘ

Podmínky VŘ na r. 2018 naleznete ve sdělení sekce 14/2016.

Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2018

Vedení sekce OB stanovuje tento harmonogram výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB pro rok 2018:

  1. Soutěžní komise sekce OB zpracuje kalendář hlavních závodů soutěží sekce OB do 30. 9. 2016. Jedná se závody – M ČR na klasické a krátké trati, ve sprintu, sprintových štafet, v nočním OB, štafet a klubů, závody žebříčku A a závody Českého poháru štafet (a Mistrovství Moravy na klasické trati).
  2. První kolo výběrového řízení na pořádání závodů soutěží sekce OB (viz bod 1) bude vypsáno do 30. 9. 2016 s termínem přihlášek do 10. 11. 2016. Hlavním kritériem bude náročnost terénu a jeho vhodnost pro vrcholový závod v OB, dále pak schopnost klubu k pořádání závodu.
  3. Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení proběhne na jednání soutěžní komise sekce OB v druhé polovině listopadu 2016.
  4. Soutěžní komise sekce OB předloží výsledky 1. kola výběrového řízení vedení sekce OB tak, aby mohly být po schválení zveřejněny do 30. 11. 2016.
  5. Soutěžní komise sekce OB zpracuje kalendář dalších závodů soutěží sekce OB do 30. 11. 2016. Jedná se závody – závody žebříčku B, případné další závody Českého poháru štafet a celostátní finále Přeboru škol.
  6. V případě, že nebude v 1. kole přiděleno pořadatelství většího množství závodů, může být vypsáno dodatečné kolo výběrového řízení na tyto závody s uzávěrkou do 15. 1. 2017 a s výsledky do 31. 1. 2017.
  7. Druhé kolo výběrového řízení na pořádání všech neobsazených závodů soutěží sekce OB bude vypsáno do 30. 11. 2016 s termínem přihlášek do 5. 3. 2017. Kritériem bude vedle náročnosti terénu a jeho vhodnosti pro vrcholový závod v OB i dopravní dostupnost, rovnoměrné rozdělení mezi oblasti a schopnost klubu k pořádání závodu.
  8. Vyhodnocení 2. kola výběrového řízení proběhne na jednání soutěžní komise sekce OB v březnu 2017.
  9. Soutěžní komise sekce OB předloží výsledky 2. kola výběrového řízení vedení sekce OB tak, aby mohly být po schválení zveřejněny do 31. 3. 2017.
  10. Případné 3. kolo výběrového řízení bude vypsáno v březnu až dubnu 2017.

Ve všech kolech výběrového řízení bude obsahem přihlášky vyplněný formulář na webové stránce http://www.orientacnibeh.cz/vybriz/ (bude v provozu od 10. 10. 2016):

V případě, že některé náležitosti přihlášky budou chybět, nebude přihláška akceptována.

Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 11. 9. 2016