Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #0444

ČP, ŽA - KT, So 8.9. 2018 (KAM)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 444
Kolo VŘ 2018 - 1A. kolo
Druh závodu ČP, Žebříček A - krátká trať
Termín So 8.9. 2018
Pořadatel OK Kamenice (KAM)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu Kamenice-Těptín-Skalsko-Horní Požáry-Krhanice-Čakovice
Popis terénu Závodní prostor je situován do východní a jižní části Hornopožárského polesí v nadmořské výšce 350 – 500 m.n.m. Prostor tvoří členité východní svahy padající od vrchu Grybla do údolí kamenického potoka se soustavou paralelních údolí a hřbetů táhnoucí se od severního až k jižnímu konci závodního prostoru. Od severu na jih prostor postupně přes jednotlivá východo-západní údolí padá do nejnižšího místo prostoru. Menší severozápadní část prostoru je jako jediná rovinatého charakteru. Prostor je velmi bohatý na vrstevnicové tvary a na většině prostoru je množství žulových kamenů, balvanů a menších skalek. Horní části prostoru je ve vyšší nadmořské výšce je tvořena bukovým lesem s dobrou průchodností běžností, nižší části lesa jsou tvořeny smíšeným smrkovo-modřínovým lesem, se sníženou průchodností (hustníky, hustě vysazené mladé listnaté stromy, částečně podrost). Středně hustá síť komunikací. Tento terén je z hlediska orientační techniky i fyzických nároků náročný, atraktivní a splňuje požadavky na terén vhodný pro vrcholový závod OB. Poslední revize z roku od roku 2006 zasahují pouze do malé severozápadní části (20%) závodního prostoru, severní polovinu prostoru (50%) byla použita pro CŽ v roce 1999, celý prostor závodu byl zmapován pouze jednou – v roce 1969 (mapa Hornopožárské polesí). Pro tyto závody využijeme východní část této původní mapy.

Mapa prostoru