Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #0612

ŽB-Č-zapad-klasika, So 7.9. 2019 (DKL)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 612
Kolo VŘ 2019 - 2. kolo
Druh závodu Žebříček B-Čechy západ - klasická trať
Termín So 7.9. 2019
Pořadatel KOB Kladno (DKL)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu Louštín, vymezen liniemi – Sládkův kříž - silnice Krušovice, k V podél lesa Řevničovská Lisa, k JV rozcestí Pod malým Loutšínem, k J k trati ČD 120, k Z podél trati, od oblouku trati dál k Z směr Čejkovka, před tratí podél ní k SZ směr Sládkův kříž.
Popis terénu Porostově různorodý, výborně průběžný vysoký les i les se sníženou viditelností a průstupností – mladé i staré porosty, občasná bažinatá místa. Výrazný západovýchodní hřbet (nejvyšší bod 535 m.n.m.) s občasnými kamenitými partiemi a umělými terénními tvary (lomečky). Od hřbetu k východu a jihovýchodu pozvolný svah s porostovými i terénními detaily, meliorace, síť převážně nevýrazných komunikací. K jihu a západu od hřbetu klesání terénu výraznější, údolí, údolíčka, hřbety a hřbítky.

Mapa prostoru