Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #0642

MaVČR - klasika, Ne 27.9. 2020 (ZBM)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 642
Kolo VŘ 2020 - 1. kolo
Druh závodu Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati
Termín Ne 27.9. 2020
Pořadatel SK Žabovřesky Brno (ZBM)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu Vír
Popis terénu Členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny, nacházející se v nadmořské výšce 375 m.n.m. (Koroužné) až 716 m.n.m. (vrchol Přední skála). SV okraj prostoru tvoří řeka Svratka, která zde vytváří nejhlubší údolní zářez na Českomoravské vrchovině. Výškové rozdíly tu dosahují až horských parametrů – více než 300 metrů. V údolí Svratky i jeho širším okolí tak vznikly hlavně zásluhou členitého reliéfu mimořádně působivé krajinné scenérie. K jeho atraktivitě a přírodní pestrosti přispívá i množství skalních útvarů, suťovisek a kamenných moří na příkrých údolních svazích Svratky a jejích přítoků. Největší je výrazně meandrující řeka Bystřice. Skalní útvary jsou dvojího typu. Na jedné straně jsou to izolovaná vrcholová skaliska - rozsáhlé, ale rozpukané a rozpadající se mnohdy na ostré hřbítky a mrazové sruby, obklopené kamennými moři hranáčů. V údolních jsou potom skaliska odhalená a vypreparovaná jako výsledek intenzivní hloubkové i boční eroze Svratky. V JV části prostoru jsou otevřené plošší hřbety s menšími plochami luk a polí. Skladba lesního porostu je velice pestrá a rozmanitá. Ve V a SZ části převažuje vzrostlý listnatý les s porosty buku a dubu. V JZ části je dominantní jehličnatý les. Celé lokalitě dominuje několik stavebních dominant, ať už z dávné historie nebo i ze současnosti. Zříceniny tří hradů, dávají těmto končinám romantický ráz. Nejrozsáhlejší je zřícenina hradu Zubštejn, dále jsou to Pyšolec a Aueršperk

Mapa prostoru