Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #0773

ŽB-Č, Ne 5.9. 2021 (SJH)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 773
Kolo VŘ 2021 - 1. kolo
Druh závodu Žebříček B-Čechy
Termín Ne 5.9. 2021
Pořadatel SOS Jindřichův Hradec (SJH)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu Lesní komplex (Přírodní park Homolka - Vojířov) jižně od obce Lásenice přibližně ohraničený silnicemi II/153, II/149, lesní zpevněnou cestou k Lesovně V Dubovici, severní hranicí CHKO Třeboňsko.
Popis terénu Terén v nadmořské výšce 470 - 610 m, středně hustá nepravidelná síť komunikací. Prostor navazuje na prostor použitý při ME dorostu v roce 2011 (mapa Fabian: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/fabian-2011). Východní část prostoru zamýšleného pro ŽB (okolí Bublavé skály) s obdobným charakterem jako na mapě Fabian, tj. kopcovitý s množstvím skalek a balvanů, vesměs dobře průběžný smíšený les s významnými plochami vzrostlých buků. Západní část zamýšleného prostoru je potom rovinatější s rozsáhlejšími hustníkovými pasážemi. Průběžnost dále snižují četné potůčky, meliorační rýhy a bažinky. Shromaždiště je plánováno na louku u osady Hutě u Příbraze v jihozápadním rohu závodního prostoru.

Mapa prostoru