Nejste přihlášen | Přihlásit se
← Archiv přihlášek | Náhled přihlášky #0797

MaVČR - klasika, Ne 3.10. 2021 (KAM)

Základní údaje a informace o přihlášce

Identifikační číslo 797
Kolo VŘ 2021 - 2. kolo
Druh závodu Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati
Termín Ne 3.10. 2021
Pořadatel OK Kamenice (KAM)

Prostor a centrum závodu

Prostor závodu Hornopožárský les mezi obcemi Pohoří-Borek-Kamenný Přívoz-Prosečnice-Krhanice-Skalsko
Popis terénu Závodní prostor je situován do západní části Hornopožárského polesí v nadmořské výšce 300 – 490 m.n.m. Prostor tvoří členité západní a jižní svahy padající od vrchu Kněží hora k řece Sázavě a do údolí chotouňského potoka tvořící ¾ závodního prostoru. Západní okraj prostoru tvoří samostatný hřeben vrchu Drnka. Severovýchodní část prostoru je rovinatá. Jižní část prostoru (dosud nezmapovaná) je tvořena soustavou starých nepoužívaných lomů, dnes využívaných skauty a horolezci. Západní část vrchu Drnka je historicky východním krajem jílovského zlatonosného revíru s pozůstatky těžby dodnes patrnými formou malých lomů, jam a prohlubní. Prostor je velmi bohatý na vrstevnicové tvary s množstvím žulových kamenů, balvanů a menších skalek. Les je tvořen smrkovo-bukovo-modřínovou dřevinou s dobrou průchodností, na mnoha místech jsou plochy hustého lesa se sníženou průchodností (hustníky, hustě vysazené mladé listnaté stromy, částečně podrost). Rovinatá část je porostově pestrá. Středně hustá síť komunikací. Tento terén je z hlediska orientační techniky i fyzických nároků náročný, atraktivní a splňuje požadavky na terén vhodný pro vrcholový závod OB. Poslední revize prostoru je z roku 2012 kdy jsme zde pořádali poslední oblastní žebříček, celý prostor závodu byl zmapován pouze jednou – v roce 1969 (mapa Hornopožárské polesí). Prostor navazuje na mapu Grybla (ŽB Čechy západ pořádaný naším oddílem v roce 2019).

Mapa prostoru